Menu

Zpět

Technologicky vzdělané Česko versus svět

Určitě znáte řadu českých technologických firem i jednotlivců, kteří uspěli v českém i mezinárodním prostředí. Nejnovější úspěch patří společnosti Apiary, kterou koupila za miliardy korun společnost Oracle. Vypadá to, že v oblasti technických a informačních technologií to Čechům jde, přitom absolventů technických škol v ČR ubývá.

Feminizace školství

Podle studie MŠMT Eurostudent z roku 2016 je české školství feminizováno. Respektive celkem 57 % studentů na VŠ v České republice jsou ženy, zbylých 43 % tvoří muži. Rozdíl je i ve výběru oborů u ženského pohlaví. Ženy tvoří téměř 70 % studentů humanitních oborů a jen 30% studentů technických škol. Ne všechny technické vysoké školy mají navíc své obory čistě technické.

V porovnání s ostatními zeměmi např. v Německu je obecně na VŠ o 5 % žen méně, naopak na Ukrajině tvoří ženy až 71 % všech studentů vysokých škol.

Muži na technických VŠ stále dominují

Technické vysoké školy i přírodní vědecké fakulty jsou stále dominantou mužů. Podíl absolventů technických věd v ČR za rok 2016 činil 75 % mužů a 25 % žen. V přírodních vědách, které v mnoha oborech zahrnují informační technologie, matematiku či statistiku vystudovalo celkem 31 % žen a 69 % mužů.

Zdroj dat: MŠMT (SIMS), Vlastní zpracování. Hodnoty jsou uvedeny v tisících.

Za pokles zřejmě může podfinancování technických fakult a neatraktivita některých oborů.  Pro samotné studenty VŠ je navíc složité se na nich udržet s ohledem na vysokou náročnost studia. Pokud by technické fakulty mohly pracovat s většími rozpočty, určitě by se situace výrazně zlepšila. Z dlouhodobého hlediska je samozřejmě potřeba pěstovat vztah k technice a matematice už u dětí na ZŠ, ” říká o situaci Marek Ostrý, CEO Letsgood.com.

Zdroj dat: MŠMT (SIMS), Vlastní zpracování. Hodnoty jsou uvedeny v tisících.

Absolventi doma i ve světě

Na základě studie (OECD EAG 2015) uveřejněné na stránkách MŠMT činil v roce 2013 celkový počet českých absolventů technických věd 13 %. V mezinárodním měřítku v porovnání s ostatními zeměmi OECD jde spíše o průměr. Na špičce v počtu absolventů technických věd se umístila například Korea s celkovým počtem 24 % absolventů, hned za ní Mexiko, Rusko, Finsko a Německo. Nejnižší výsledky v rámci studie mělo USA s celkovým počtem 6% absolventů.

Naopak v počtu 11 % absolventů přírodních věd si vedeme v mezinárodním srovnání velmi dobře. S největším počtem absolventů přírodních věd obsadila první místo Saudská Arábie s 18 %, s 16 % Velká Británie a s 14 % Německo. Nejnižší počet absolventů přírodních věd byl v Japonsku, činil pouze 3 %.   

Pracovní příležitosti i bez vysoké školy

Nastartovat kariéru je možné i bez VŠ zejména v oblasti IT technologií, kde se variabilita pracovních pozic stále mění. Zájem o programování projevují v této oblasti muži i ženy. Vlastní pílí a samostudiem se mohou dopracovat k zajímavým pracovním nabídkám. Vstříc jim vychází i trh práce, kde je nedostatek pracovních sil. Výhledově se jedná do budoucna o stále velmi perspektivní práci.

 

Kontakt

Zavřít